Follow BluesMotel to join the conversation.

When you follow BluesMotel, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

BluesMotel

Amsterdam, Netherlands

Dat was het dan. Het laatste optreden van BluesMotel is achter de rug. We willen alle fans bedanken voor hun steun en enthousiasme de afgelopen jaren! Als afscheidscadeau zijn onzer beide album nu geheel voor niets en ook gratis te downloaden vanuit uw eigen internetbuizen!